Bland våra uppdragsgivare finns några av de främsta börsnoterade företagen, stora myndigheter och andra offentliga verksamheter samt branschorganisationer. Vårt fokus är strategisk kommunikations­rådgivning, med specialistkompetens inom redaktionell-, digital-, finansiell- och hållbarhetskommunikation. Vi har också kraft och kapacitet att omsätta våra råd, strategier och planer. Hos oss finns kompetens för digital utveckling, skrivande, formgivning och produktion av bland annat magasin, digitala lösningar i alla dess former samt för finansiella- och hållbarhetsrapporter. Vi är det ledande konsultbolaget när det gäller nytänkande rådgivning och visionära kommunikations­lösningar – med kraft att genomföra.

2019 gick Intellecta Corporate samman med Springtime, och bildar i och med det ett av Sveriges största kommunikations­företag med tjänster inom corporate and financial communication, kommunikation för offentlig förvaltning, redaktionell och digital kommunikation.

Vi är övertygade om att nya Springtime-Intellecta inte bara kommer kunna erbjuda nya och gamla kunder kommunikation i världsklass. Vi är också säkra på att det här kommer att vara en arbetsplats där begåvade och engagerade medarbetare kommer att trivas och växa.