Logotype Kontakt
Logotype Kontakt

Vårt erbjudande

Världen är komplex. Vår lösning är enkel. 

Kommunikation har blivit mer affärskritisk än någonsin. Samtidigt har världen blivit mer komplex. Organisationer måste vara snabbare, smartare och mer fokuserade på individen och samtidigt konsekventa och alltid närvarande.

Antalet kanaler till ditt förfogande är oändligt och kravet på öppenhet och ansvar ökar varje dag.

Vår lösning handlar om samarbete. Mellan individer, byråer, experter och team. Tillsammans med våra kunder skapar vi relevant kommunikation som möjliggör tillväxt, skapar värde och bygger förtroende. Komplext men ändå så enkel.

Vår gemensamma kunskap täcker varje steg på vägen för att hjälpa dig att lösa de specifika kommunikationsutmaningar eller komplexa processer som du står inför. Vad kan vi hjälpa dig med?

Kreativa kampanjer & marknadsföring

Konkurrensen om varumärkeslojalitet och ökad försäljning är hårdare än någonsin. Kravet på syfte och relevans är en enorm utmaning i en accelererande digital miljö. Vi är stolta att inom H&H Group ha några av de mest kreativa och affärsinriktade hjärnorna i branschen. Genom dem kan vi hjälpa våra kunder med strategier och skapa möjligheter för att bygga och stärka varumärken – så att de kan bli mer relevanta och växa. Exempel på byråer som kan hjälpa dig inom detta område är Jung Relations, BerntzonBylund och Bysted.

Finansiell- & företagskommunikation

I en snabbrörlig, intensiv och transparent miljö är förtroende en eftertraktad tillgång som är svår att få och lätt att bli av med.

Oavsett om ni är börsnoterade eller privatägda står mycket på spel och era strategiska och taktiska prioriteringar behöver bli rätt för att ni ska lyckas höja och uppfylla de förväntningar som finns på ert varumärke och företag.

Inom H&H Group finns några av de mest erfarna rådgivarna. Med stor erfarenhet av finansmarknaden, rapportering, börsintroduktioner, M&As och investerarrelationer,  varumärkesbyggande, risk- och krishantering, internkommunikation och strategiaktivering samt kommunikationsplattformar.

Exempel på byråer som kan hjälpa dig inom detta område är Hallvarsson & Halvarsson, Springtime-Intellecta, Identx, Bysted och Involve. 

Hållbarhet & Public Affairs

Framgångsrika företag har ofta en sak gemensamt: stabila relationer med alla delar av samhället.

De förstår och engagerar sig i utvecklingen av samhället och av den affärsmiljö där de verkar. Oavsett om ni vill utveckla, stärka eller kommunicera er hållbarhetsagenda eller engagera er i lokal eller internationell policyutformning – H&H Groups rådgivare och team kan bistå med djup kunskap och omfattande erfarenhet av allt från analys och strategi till kreativa lösningar. Exempel på byråer som kan hjälpa dig inom detta område är Hallvarsson & Halvarsson, Springtime-Intellecta, Jung Relations, Involve och Consilio.

Digitala lösningar & transformation

Aldrig tidigare har affärsmiljön utvecklats i så snabb takt som nu. För företag innebär detta både nya utmaningar och nya möjligheter. Detta ställer stora krav på ledare såväl när det gäller organisation, erbjudanden, plattformar och kommunikation som att attrahera och behålla kunder och talanger.

H&H Group erbjuder kompetens inom viktiga områden som digital företagskommunikation och företagsrapportering, digitalt medarbetarengagemang, digitala livesändningar, intern strategiaktivering martechlösningar samt Service Design och UX. Det digitala perspektivet finns inom alla H&H Groups byråer men exempel på några specialister inom gruppen är Comprend, Springtime-Intellecta, Involve och Savvy.

Insikter & analys

Mängden tillgänglig information och data är enorm. Den viktiga frågan är vilken data och vilka insikter som behövs för att fatta de bästa besluten och uppnå det bästa resultatet. Detta gäller allt från att förstå geopolitik och komplexa affärsmiljöer till kundbeteenden, investerarnas uppfattningar och vilka budskap som verkligen når fram till nyckelmålgrupper. H&H Group hjälper till med strategiska och datadrivna insikter och analyser samt praktisk rådgivning om hur ni maximerar värdet av investeringar i relationer och kommunikation. Exempel på byråer inom detta område som kan hjälpa dig är Axiom insight och Consilio.

Innehåll & engagemang

Innehåll av hög kvalitet som erbjuds i ett sammanhang där det når ut till kunder, anställda, investerare eller andra intressenter är en allt viktigare del av varje företags och organisations varumärkesbyggande. Detta kan involvera enskilda möten, seminarier, evenemang, digitala möten, videoinnehåll, ägda, förtjänade eller köpta kanaler. Relevant innehåll behövs för att få och behålla affärsattraktion och bygga lojalitet. H&H Group har högkvalificerade och erfarna team och medarbetare som både kan ge de bästa råden och skapa relevant, engagerande innehåll liksom bygga och ta hand om era kanaler och communities. 

H&H Group har stor erfarenhet av att stödja organisationer, myndigheter och statliga företag att kommunicera och bygga förtroende brett i samhället. Samtliga byråer inom H&H Group arbetar med innehållsutveckling men några exempel på byråer som är särskilt specialiserade och som kan hjälpa dig inom detta område är Springtime-Intellecta, Socialminds och Wonderland.