Logotype Kontakt
Logotype Kontakt

Intellecta och Springtime går samman för att möta framtidens kommunikations­behov

dec 18, 2018
Nu går två av Sveriges främsta kommunikations­företag – Intellecta och Springtime – samman. Med 70 medarbetare kan nya Springtime-Intellecta erbjuda sina kunder en ännu större bredd av ledande kompetenser.

Springtime-Intellecta blir ett av Sveriges största kommunikations­företag med tjänster inom corporate and financial communication, kommunikation för offentlig förvaltning, redaktionell och digital kommunikation. Tillsammans blir vi en byrå mycket väl rustad att möta framtidens kommunikations­behov.

– Vi bygger en holistisk och integrerad byrå med tydligt fokus framåt. Kommunikationens starka förändringskraft skapar för våra kunder – såväl offentliga som privata aktörer – nya förväntningar kring deras roll i samhällsbygget. Den styrka vi får som Springtime-Intellecta passar aktörer som förstår att de har en viktig roll att spela i det sammanhanget, säger Alexandra Kindblom, VD för nya Springtime-Intellecta.

Formellt sker sammanslagningen den 1 mars 2019 och senare under året kommer medarbetarna från de båda bolagen att flytta ihop i gemensamma lokaler på Birger Jarlsgatan 57. Men redan direkt efter jul- och nyårshelgerna tas de första stegen mot en integrering av verksamheterna.

– Med Springtimes dokumenterade styrka inom corporate communication, public affairs och marknads-PR, i kombination med Intellectas starka marknadsposition hos de offentliga organisationerna och inom finansiell, redaktionell och digital kommunikation, blir vi tillsammans en svåröverträffad aktör på den svenska kommunikations­marknaden, säger Paul Roswall, VD för Springtime, som i det fusionerade Springtime-Intellecta blir affärschef för området Corporate Communication.

– Jag ser oerhört mycket fram emot att få lära känna och börja arbeta tillsammans med nya kollegor som jag redan känner stor respekt för. Det är våra medarbetare – och bara medarbetarna – som gör oss till dem vi är. Vårt engagemang för att skapa en arbetsplats där varje person kan få utveckla sin fulla potential är en absolut grundbult hos oss, säger Alexandra Kindblom.

– När Intellecta och Springtime går samman blir två av Sveriges starkaste varumärken inom kommunikations­branschen ännu starkare. Den gemensamma större kraften ger nya möjligheter att bistå uppdragsgivare inom både privat näringsliv och offentlig sektor. Nya Springtime-Intellecta innebär också att H&H Groups ställning som Sveriges ledande kommunikations­koncern befästs ytterligare, säger Martin Petersson, koncernchef för H&H Group.

Det formella beslutet om fusionen fattas först när fackliga förhandlingar är avslutade.

Intellecta är en bred kommunikations­byrå med särskild kompetens inom finansiell, redaktionell och digital kommunikation. Intellecta är en del av H&H Group.

När Intellecta och Springtime går samman blir två av Sveriges starkaste varumärken inom kommunikations­branschen ännu starkare.

Martin Petersson, koncernchef för H&H Group

Kontakt

Alexandra
Kindblom
VD
Springtime - Intellecta
+46 70 735 14 63