Logotype Kontakt
Logotype Kontakt

H&H Group tackar för initiativet till #sistabriefen och alla bolag i gruppen stöttar uppropet fullt ut.

dec 8, 2017
H&H Group består av 12 byråer med ca 400 medarbetare. Varje byrå drivs med stor integritet och respekt för varje byrås kultur och varumärke.

Det som förenar är en stark tro på att vi kan vara en kreativ plats där byråer och människor är fantastiska var och en för sig men oslagbara tillsammans. Där nyfikenhet, öppenhet och respekt är viktiga värderingar. Respekt för varandra och varandras kompetens utan hänsyn tagen till sådant som kön, sexuell läggning, religion, funktionsnedsättning, etnicitet eller andra skillnader är grundläggande för att maximera potentialen i varje människa och varje företag. I själva verket är vi alla olika och att omfamna den mångfalden är fundamentet för att bli framgångsrik.

Varje byrå i gruppen har adresserat detta arbete på lite olika sätt och mycket arbete har gjorts och på vissa håll över lång tid. Det har manifesterats i allt från jämställdhetsplaner och policies, jämställdhetsgrupper, värderingsarbeten, träningar, föreläsningar, samtal, hantering av ärenden etc. Det är ett långsiktigt och kontinuerligt arbete och vi har mycket kvar att göra.

Inom H&H Group har vi en gemensam inställning. Vi accepterar inte uppträdande som kränker medarbetares integritet. Jämställdhet ska vara just jämställdhet. Dvs att alla ges lika förutsättningar att bidra med sin fulla kapacitet på trygga arbetsplatser helt fria från trakasserier och diskriminering av alla slag.

Som ledare inom H&H Group ser vi allvarligt på frågan och har gemensamt i gruppen kommit överens om två åtgärder för att ge extra eftertryck till det jämställdhetsarbete som redan bedrivs både i våra byråer och på gruppnivå:

  1. Vi inför en rutin för anmälan av trakasserier som inkluderar en anonym visselblåsarfunktion via advokatbyrå
  2. Vi har skapat ett forum för att träffas och inspirera varandra till vidare åtgärder över byrågränserna.

Låt oss använda kraften i den rörelse som nu finns att tillsammans ta ett stort kliv framåt!

Martin Petersson, vd & koncernchef H&H Group

Johan Ramsten, vd Hallvarsson & Halvarsson

Staffan Lindgren, vd Comprend

Alexandra Kindblom, vd Intellecta Corporate

Jimmy Rodhelind, vd Jung Relations

Niclas Grunewald, vd Creo

Paul Roswall, vd Springtime

Christina Karlsson Kazeem, vd Hilanders

Annicka Pärson, vd Involve

Mats Karsvall, vd Unreel

Andreas von der Heide, vd Consilio

Ulrika Wærneman, vd Bysted

Mimmi Betts koncern HR-chef, H&H Group

Helene Lindblad koncernekonomichef, H&H Group

Inom H&H Group har vi en gemensam inställning. Vi accepterar inte uppträdande som kränker medarbetares integritet. Jämställdhet ska vara just jämställdhet.