Logotype Kontakt
Logotype Kontakt

H&H Group förvärvar fem kommunikations­­byråer

aug 21, 2017
H&H Group har idag avtalat om att förvärva Intellecta Corporate, Hilanders, Bysted, Tomorrow och UnReel från Intellecta AB (publ).

Bolagen har sammantaget en byråintäkt om drygt 100 miljoner kronor årligen med kontor i Stockholm, Malmö och Shanghai. H&H Group får proforma efter affären en samlad byråintäkt om närmare 450 miljoner kronor per år med drygt 370 medarbetare. Efter affären ingår 12 kommunikations­byråer i gruppen.

H&H Group är en långsiktig ägare av kommunikations­företag. Dagens förvärv stärker och kompletterar gruppens kunderbjudande när vi nu välkomnar starka varumärken och ny kompetens.

H&H Group ska vara en attraktiv och inspirerande plattform som genom engagemang och resurser bidrar till att bolagen når sin fulla potential och kontinuerligt utvecklas. Samverkan mellan bolag och medarbetare i gruppen i syfte att bli en starkare partner för kunderna understödjs genom att erbjuda utrymme och möjlighet för förtroendefulla relationer.

– Det sker en spännande konsolidering på marknaden just nu. Vår strategi är att ge våra byråer möjligheten att bli ännu starkare genom närmare tillgång till både djupare och bredare kompetens, utan att det spär ut respektive byrås kultur och spetskompetens. Så har vi arbetat med alla våra byråer och det har visat sig vara ett framgångsrecept, fortsätter Martin Petersson.

Förvärven ger H&H Group en starkare position hos kunder inom offentlig sektor samt stärker erbjudandet inom bland annat B2B-kommunikation, kreativitet, finansiell kommunikation, sociala medier och rörlig media. Gruppen får också genom Bysted lokal representation i Malmö samt närvaro i Shanghai genom Tomorrow.

De förvärvade bolagen tillträds och ingår i H&H Group från och med 31 augusti 2017.

Mer om de förvärvade bolagen finns att läsa på www.intellectacorporate.se, www.hilanders.se, www.bysted.se, www.unreel.se samt www.tomorrowchina.com.

Vi förvärvar fem fina bolag och ser fram emot att tillsammans med företagens ledare och medarbetare växa potentialen ytterligare. Vår filosofi bygger på att med respekt för varje byrås integritet erbjuda stora frihetsgrader att utvecklas.”

Martin Petersson, vd och koncernchef, H&H Group.

Kontakt

Martin
Petersson
VD & koncernchef
H&H Group
+46 70 971 12 91