Logotype Kontakt
Logotype Kontakt

Förstärkning av styrelsen för H&H Group

maj 11, 2018
Vid årsstämman i H&H Group nyligen valde aktieägarna en ny styrelse för bolaget. Inför bolagets fortsatta expansion och utveckling förstärktes styrelsen med två externa ledamöter i form av Ann Grevelius och Ann Hellenius. De båda har värdefull kompetens och erfarenhet för koncernen inom exempelvis digitalisering, innovation, förvärv och finansiering.

Ann Grevelius har en synnerligen gedigen bakgrund inom bank och finans och är nu entreprenör, ängelinvesterare och rådgivare, bl a till den brittiska investmentbanken GP Bullhound. Hon sitter även i flera styrelser, i Nasdaqs Bolagskommitte och förvaltar kapital åt Stiftelsen för Strategisk forskning. Som entreprenör har hon med sitt team just lanserat robotrådgivningstjänsten Opti.

Ann Hellenius har jobbat med digitalisering, innovation och ledarskap i 20 år i både privat och offentlig sektor. Hon har 15 års erfarenhet som managementkonsult från London och Stockholm. Som CIO har hon framgångsrikt drivit Stockholm stads arbete för att skapa en smart stad. Ann driver nu digital transformation som CIO på Bankgirot och är ledamot av regeringens digitaliseringsråd samt i styrelserna för Volvofinans Bank, Lantmäteriet och Tillväxtverket.

”Valberedningen har under året genomfört ett gediget arbete med att hitta bästa tänkbara kandidater för att förstärka vår styrelse. Vi har en tydlig ambition med att fortsätta att utveckla vår koncern både organiskt och genom förvärv på ett professionellt och långiktigt sätt. En väl sammansatt styrelse med  externa ledamöter utöver ägarrepresentanterna kan bidra med såväl nya perspektiv som djupare kompetens och erfarenhet” säger Anders Halvarsson som är styrelseordförande.

Styrelsen för H&H Group består av Anders Halvarsson (ordf), Ann Grevelius, Ann Hellenius, Claes Bodén, Staffan Lindgren, Johan Ramsten och Martin Petersson.

Valberedningen har under året genomfört ett gediget arbete med att hitta bästa tänkbara kandidater för att förstärka vår styrelse.”

Anders Halvarsson, styrelseordförande, H&H Group