Logotype Kontakt
Logotype Kontakt

Consilio International blir en del av H&H Group

apr 27, 2017
Consilio International är specialiserade på kvalificerad rådgivning i skärningspunkten mellan politik och ekonomi.

Bolagets kunder utgörs av globalt verksamma svenska och nordiska företag såväl som av utländska företag med intressen i de nordisk-baltiska marknaderna. Consilio stöttar sina kunder med rådgivning syftande till att hantera risker och utveckla affärer globalt. I en allt mer utmanande marknadskontext, präglad av geopolitiska utmaningar och nya fenomen, bistår Consilio sina kunder med omvärldsanalys samt att omsätta denna i relevant positionering och tydliga handlingsplaner.

“Vi delar grundsyn med våra nya kollegor i H&H Group och känner oss övertygade om att det finns betydande möjligheter för Consilio att bli ännu starkare i rådgivningen till våra uppdragsgivare med resten av gruppens erbjudande i ryggen. Vi tror också att vi kan bidra med ytterligare perspektiv till många av kunderna till gruppens övriga byråer”
— Andreas von der Heide, VD Consilio

H&H Group är partnerägt och består av sju kommunikations­byråer som alla med olika inriktning, strategi och kultur samverkar för att, tillsammans eller var för sig, vara starka partners för våra uppdragsgivare. Genom att erbjuda frihet och resurser för utveckling och entreprenörskap kan varje byrå och medarbetare utvecklas efter olika behov på en marknad i transformation. De byråer som utöver Consilio International utgör H&H Group är; Hallvarsson & Halvarsson, Comprend, Springtime, Jung Relations, Creo Media Group och Involve Communication.

H&H Groups samlade intäkter proforma 2016 uppgick till 405 miljoner med en tillväxt för året på närmare 60 procent. Cirka en tredjedel av tillväxten var organisk medan resten var hänförlig till förvärv av Jung Relations som genomfördes i januari och Creo Media Group som förvärvades under september. Byråintäkten proforma för 2016 blev 328 miljoner kronor. Koncernens resultat proforma före avskrivningar uppgick till 36 miljoner kronor.

For further information

consiliointernational.se

halvarssongroup.com

Vi känner Consilio väl och har stor respekt för de insikter och kompetenser teamet erbjuder sina uppdragsgivare. Vi är stolta över att få välkomma Consilio till oss och ser med entusiasm fram emot att arbeta tillsammans med viktiga och utmanande uppdrag framöver.”

Martin Petersson, VD och koncernchef H&H Group

Kontakt

Andreas
von der Heide
Managing Partner
Consilio International
+46 73 640 40 34
Martin
Petersson
VD & koncernchef
H&H Group
+46 70 971 12 91