Logotype Kontakt
Logotype Kontakt
Röda korset online

Rödakorset

Public Affairs

  • undefined

Uppdraget 

Springtime–Intellecta är Svenska Röda korsets digitala partner. I projektet Ett Röda Korset på nätet har vi hjälpt organisationen att fullt ut ta del av digitaliseringens möjligheter.

Utmaningen 

Röda Korsets omfattande verksamhet med stor insamling, diversifierade målgrupper och ett omfattande frivilligengagemang innebär utmaningar i prioriteringar för den digitala närvaron. För att skapa ett Röda Korset på nätet krävs bred förankring och tydlig målstyrning.

Lösningen 

Utifrån en övergripande effektkartläggning, och ett 50-tal detaljerade effektmål, tog vi fram ett koncept som var vägledande för samtliga delprojekt; ny externwebb, intranät, värvningsplattform och digitalt stöd till Röda Korsets lokala kretsar.

Resultatet

En digital partner i alla kanaler

Nyckeln i projektet är en mycket tydlig röd tråd från effektmål till lösning. Vi har skapat ett samlat Röda Korset på nätet, ökat engagemang i samtliga digitala kanaler och förbättrat effekt och lönsamhet i varje steg.

säg hej

Sveavägen 20

113 56 Stockholm

010 212 20 00
info@springtimeintellecta.se
Intellecta är en bred och stark kommunikationsbyrå. Vi är generalister med spetskompetens. Vi har strategisk kompetens, kreativ höjd och kraft att genomföra. Vår djupa kunskap om samhället gör att vi har en särskild förmåga att navigera i en komplex samtid. Och peka ut riktningen för framtiden. Vi tror på kommunikationens kraft att förändra. Vi tror att det med kraften också kommer ett ansvar, för oss och för våra kunder. Ett ansvar att agera öppet, ärligt – och för det goda samtalet. Tillsammans kan vi påverka vår samtid och framtid till det bättre.
intellecta.se