Logotype Kontakt
Logotype Kontakt
En snabb resa.

Porsche

Kommunikationsstrategi

  • undefined
Nå nya höjder i en niche marknad

Uppdraget

Sedan några år har vi förmånen att utveckla ett av världens främsta bilvarumärken på den svenska marknaden. Vi arbetar i samtliga kanaler, från sociala medier och digitalt till tv och print. Vi ansvarar även för Porsches kundmagasin Porsche Magasin.

Utmaningen

Porsche är ett starkt varumärke som är på en resa. Från att ha varit ett smalt sportbilsvarumärke innehåller produktportföljen nu bilar som attraherar en rad nya målgrupper. Utmaningen är att utveckla varumärket med bibehållen position som ett premiumvarumärke samtidigt som allt fler människor ska köpa produkterna.

Lösningen

Tillsammans med Porsche Sverige har vi arbetat fram en solid kommunikationsstrategi där samtliga kommunikationsdiscipliner är inblandade. Vi arbetar konsekvent och metodiskt med att både nå nya målgrupper och öka lojaliteten. Genom att noga styra kommunikationen kan vi adressera utvalda målgrupper med specifika budskap kring innovation, lanseringar, säkerhet etc.

Ett fundament i all vår kommunikation sedan starten på vårt samarbete har varit att utveckla en ny ton som genomsyrar allt vi gör, från sociala kanaler och annonser till event. Denna "Code of conduct inom kommunikation" hjälper oss att skapa integrerad kommunikation där kundens liv och Porsche sätts i intressanta kontext.

Resultatet

Resan har gått i ett rasande tempo, spänn fast bältet!

Resultatet av vårt arbete tillsammans med Porsche är tydligt på många områden, där den otroliga försäljningsökningen kanske är tydligast – men vi fokuserar också på en rad andra mätpunkter som är viktiga för Porsches affär som helhet, från beläggning i verkstäderna till rekrytering.

Sedan vi satte oss i bilen har resan har gått i ett rasande tempo, och försäljningen har mångdubblats. Bälte på!

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_imageId')

säg hej

Eriksbergsgatan 31 114 30 Stockholm
08 410 067 00
BerntzonBylund är en strategisk 360° reklam- och kommunikationsbyrå med ett starkt resultatfokus. Vi har ett långsiktigt varumärkesperspektiv i allt vi gör, där varje insats förstärker eller bygger en tydlig position, samtidigt som den skapar effekt. I våra uppdrag blandar vi visuell identitet, tonalitet, kreativitet, budskap och aktiviteter och vårt arbete är kanal- och plattformsoberoende med genomförande i reklam, PR och SoMe. Vår styrka ligger i att vi jobbar hela vägen från analys och strategi till genomförande. Vi har en hypotesdriven process och ett flexibelt arbetssätt där vi snabbt omvandlar strategi till aktivitet och förfinar och utvecklar koncept och idéer. Vi har egen produktionsavdelning, filmproduktion och webbproduktion. Allt för att kunna hålla en hög servicenivå och effektiva projekt.
berntzonbylund.se