Logotype Kontakt
Logotype Kontakt
Flera vägar mot en levande uppförandekod

Atlas Copco

Compliance

  • undefined
Ett ” Dilemma game-mode” gör det möjligt att slumpgenerera dilemman och få en spelliknande upplevelse.

Utmaning

På Atlas Copco är uppförandekoden ett verktyg för att minimera affärsrisker och säkra en trygg och etisk arbetsplats. Men en kod efterföljs inte bara för att den finns, eller ens för att alla medarbetare signerat den - någonting som Atlas Copco vet. Med 39 000 medarbetare och verksamhet i fler än 180 länder, är utmaningen att hitta sätt att levandegöra uppförandekoden hos samtliga chefer och medarbetare, effektivt och långsiktigt.

Lösning

Tillsammans med Atlas Copco skapade Involve flera olika lösningar för olika målgrupper och olika arbetssätt. För att stötta cheferna utvecklade vi ett digitalt workshopverktyg – The Dilemma Library. Här finns olika dilemman sorterade under kodens områden, enkla för cheferna att gå igenom och diskutera med i sina team. Ett ” Dilemma game-mode” gör det möjligt att slumpgenerera dilemman och få en spelliknande upplevelse. För samtliga medarbetare tog vi fram grundläggande e-learning moduler i uppförandekoden. Där ingår förutom dilemman, filmer med medarbetare och chefer som ger en tydlig bild av varför uppförandekoden är viktig, hur visselblåsarverktyg och rapporteringsproceduren fungerar och vikten av att gemensamt skapa förutsättningar för en speak-up culture.

Resultat

“We get an amazing amount of positive feedback on these trainings."

"Our employees really appreciate the dilemmas and format. That they take the time to share their positive comments about the trainings in our LMS really says something.”

Kelly Langpap, Sustainability Project Manager

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_imageId')

säg hej

Birger Jarlsgatan 57B 104 32 Stockholm
08 555 205 00
hej@involve.com
Involve Communication - Transform business by involving all the people. Involve Communication har över 20 års erfarenhet av att arbeta med internkommunikation, strategiaktivering, och lärande i många av Sveriges mest framgångsrika företag. Vår styrka är att vi kan ledar- och medarbetarkommunikation. Vi har gedigen erfarenhet av digitala arbetssätt, format, processer, metoder och kanaler och vi vet vad som fungerar för olika målgrupper, i olika typer av organisationer. Hos oss finns skickliga rådgivare, strateger, skribenter, kreatörer, graphic designers och utvecklare. Erbjudandet kombinerar rådgivning och konceptutveckling med digitala metoder o format för genomförande.
involve.com