Logotype Kontakt
Logotype Kontakt
Evida – ett nytt varumärke

Evida

Branding

  • undefined
Att förstå utifrån kundernas perspektiv

Uppdraget

Evida, ekonomiska vägledare och förvaltare, bildades utifrån att grundarna 
upplevde att det fanns en efterfrågan på marknaden av ett bolag som erbjuder 
investeringstjänster från ett tydligare kundperspektiv. Det vill säga en mer opartisk och långsiktig rådgivning till skillnad från kortsiktigt sälj av egna produkter. Detta synsätt skulle genomsyra all deras kommunikation.


Utmaningen

Uppgiften var att förflytta varumärket från en mer traditionell kommunikation till en utmanare inom denna konservativa och lite otydliga bransch. 

Den visuella identiteten och kommunikationen på webbplatsen ska enkelt och tydligt förklara vem Evida är och berätta om deras affärsmodell, att arbeta kunskapsdrivet och långsiktigt med evidensbaserade, akademiska metoder. 

Lösningen

All på en och samma plattform

Vi startade samarbetet med en varumärkesworkshop, som resulterade i en
varumärkesplattform. Baserat på denna tog vi fram ett nytt namn, en ny visuell identitet och en ny webbplats, www.evida.se

undefined