Logotype Kontakt
Logotype Kontakt
En digital hållbarhetsrapport som matchar en ambitiös strategi

Spendrups

Financial report

  • undefined
  • undefined
  • undefined

Uppdraget

Spendrups, ett familjeföretag i femte generationen, har funnits i över 100 år och är ett företag som många svenskar kommer i kontakt med regelbundet. Idag är Spendrups inte bara kända för sin tillverkning och försäljning av drycker utan man har även ett stort fokus på hållbarhet och den påverkan Spendrups verksamhet och produkter har på klimatet och de samhällen där man är verksamma.

2019 fick H&H Groups byråer Comprend, Creo, Hallvarsson & Halvarsson och Jung i uppdrag att ta fram en hållbarhetsredovisning med syfte att på ett kreativt och kommunikativt sätt kommunicera 2019 års hållbarhetsarbete gentemot företagets kunder, anställda och övriga intressenter inom dryckesbranschen.

Utmaningen

2019 års hållbarhetsredovisning var Spendrups elfte i ordningen och det blev i ett tidigt skede uppenbart att det inte fanns någon brist på initiativ och prestationer att fylla den nya redovisningen med. Utmaningen låg snarare i att våga låta redovisningen fokusera på en lagom mängd områden genom noga utvalda kanaler för att innehållet inte skulle bli för omfattande och tyngden i budskapen gå förlorade.

De nödvändiga val som skulle göras berörde alltså inte enbart initiativ och prestationer under året från verksamheten att fokusera på utan även valet av kanaler och medier var en viktig komponent i strategin. Målet var att landa i den mix som på bästa sätt styrker budskapet i hållbarhetsredovisningen och hjälper den att nå fram till dess målgrupper.

Lösningen

Urvalsprocessen för att hitta rätt fokus i kommunikationen inleddes med ett arbetsmöte med målet att smalna av fokuset till tre områden att bygga kommunikationen kring, som ett komplement till Spendrups fyra befintliga fokusområden. Resultatet blev tre teman som belyser initiativ man tagit och prestationer man åstadkommit: ’Störst på ekologisk öl’, ’Välkommen in!’ och ’Fossilfritt 2025’.

Dessa teman berör tre viktiga områden som Spendrups har lagt stort fokus på under en längre tid och berättar om en prestation under 2019, kulturen man har i företaget och som man försöker sprida i samhället samt ett ambitiöst satt hållbarhetsmål.

Formatet för hållbarhetsredovisningen blev en digital hemsida som gjordes möjlig genom ett tätt samarbete mellan H&H Groups systerbyråer. De kreativa strategerna på Jung utvecklade det övergripande konceptet, Halvarsson & Hallvarsson stod för hållbarhetsrådgivning och manusproduktion, Creo tog fram filmmaterial, bland annat ett filmatiserat vd-ord, som fångade personerna bakom Spendrups varumärken och Comprend producerade webbplatsen genom sin Website as a Service-plattform.

Nå olika målgrupper

Vi vill inspirera genom innovativt arbete

Resultatet är en digital och lättillgänglig hållbarhetsredovisning som kommunicerar Spendrups moderna förhållningssätt till hållbarhet samtidigt som den familjära och personliga företagskulturen har ett tydligt fokus.

Innehållet i redovisningen är uppdelat i Spendrups fyra fokusområden för att spegla den faktiska verksamheten. Därutöver har de tre utvalda teman fått ett stort fokus, kompletterat med ett antal case som gör korta och personliga nedslag i olika delar av verksamheten.

I oktober 2020 delade Hallbars Sustainability Report Awards ut, ett pris som ska lyfta goda exempel, inspirera och motivera andra att öka sitt engagemang inom hållbarhetsområdet. Glädjande nog korades Spendrups hållbarhetsredovisning 2019 till vinnare i den internationella tävlingen i kategorin öl. Spendrups hållbarhetsredovisning 2019 är således bäst i världen i sin kategori!

Ta del av Spendrups digitala hållbarhetsredovisning 2019

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_imageId')

säg hej

Birger Jarlsgatan 57B 113 56 Stockholm
08 407 22 00
Comprend är den ledande digitala kommunikationsbyrån för noterade företag, stora som små. Vi hjälper företag att lyckas genom att förstå och inspirera deras viktigaste intressenter. Tillsammans med våra kunder löser vi deras kommunikationsutmaningar med en kombination av företagskommunikation och digital kompetens. Våra erfarna och passionerade kollegor finns i Stockholm, London och överallt.
comprend.com
Birger Jarlsgatan 57B 113 56 Stockholm
08 617 29 00
info@creo.se
Creo är en kommunikationsbyrå specialiserad på rörlig media. Baserad i Sverige, verksam globalt. Vi drivs av att hjälpa våra kunder att nå och påverka sina målgrupper med hjärta och hjärna. Och av att ständigt utforska det rörliga mediet - för att sammanföra, engagera och inspirera. Vi arbetar med insikt och strategi, konceptutveckling och produktion. Våra verktyg är film, animeringar, interaktiva online events, direktsändningar och distributionslösningar med vår marknadsledande videoplattform Creo Media Manager. Våra strateger, kreatörer, tekniska experter och kommunikatörer är alla passionerade proffs. Vi vet att nyckeln till framgångsrika projekt är att vara en engagerad partner. Creo arbetar med ett sjuttiotal kunder: noterade och privata bolag, liksom organisationer och offentliga myndigheter
creo.se
08 407 20 00
info@halvarsson.se
Hallvarsson & Halvarsson är Sveriges ledande rådgivare inom strategisk kommunikation. Vi är experter på finansiell kommunikation, corporate communications, hållbarhet, public affairs och branding & design. Tillsammans med våra kunder skapar och försvarar vi viktiga värden för företag, organisationer och vårt samhälle. Med våra runt 70 konsulter samlar vi erfarenheter och kompetenser som möjliggör en unik förmåga att hantera de mest komplexa kommunikationsutmaningarna.
halvarsson.se