Logotype Kontakt
Logotype Kontakt
Case ”Tornugglan”
Axiom Insights
  • undefined
Vilka är dina åsikter och värderingar gällande specifika och samhällsfrågor?

Need

En svensk organisation som arbetar med långsiktig opinionsbildning i en särskild fråga ville undersöka hur ungdomars syn på en annan samhällsfråga påverkar deras syn på organisationens särskilda fråga. Vilka olika värderingar finns i samhällsfrågan bland unga och hur kan man bygga broar mellan de värderingarna och kundens särskilda fråga?

Solution

I en sjustegsprocess tog Axiom fram insikter i syftet att bygga broar mellan kundens och målgruppens syn på samhällsfrågan. En hypotes om segmentering sattes upp och testades kvantitativt på allmänheten för att se vilka demografiska, värderings- och kunskapsskillnader som påverkar uppfattningen i frågan. Ett av segmenten valdes ut och delades in i fyra mindre delsegment med olika personlighetstyper. Genom kvalitativ, kvantitativ och extern datainhämtning befästes delsegmenten och en kommunikationsplan med begrepp, metaforer och resonemang för de fyra delsegmenten togs fram.

Kunden fick delresultat löpande och var en aktiv part i att besluta om nästa steg framåt. Slutresultatet levererades skriftligt och muntligt.

Det här projektet kombinerades våra erbjudanden

  • Segmenteringsutveckling & applicering
  • Kvalitativa insikter
  • Opinionsanalys
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_imageId')

säg hej

+46 73 577 17 74
info@axiominsight.se
Axiom Insight är en ny typ av byrå som bistår kunderna med att utforma budskap som mottagaren uppfattar, förstår och accepterar. Axioms spets är att ta reda på varför folk tycker som dom gör och därmed skapa en effektivare kommunikation. Genom att kombinera en rad olika metoder såväl kvalitativa metoder som djupintervjuer, fokusgrupper och webdiskussioner som olika kvantitativa metoder och analyser kan vi erbjuda våra kunder djupare förståelse för deras varumärke, kommunikation och målgrupper.
axiominsight.se