Logotype Kontakt
Logotype Kontakt
Case ”Duvan”
Axiom Insights
  • undefined
Nå ut till olika målgrupper på rätt sätt

Behov

Ett stort och välkänt svenskt företag står inför en rad organisationsförändringar och behöver lägga om delar av verksamheten som antas påverka kundupplevelsen. Hur påverkas kunder och potentiella kunders syn på företaget av de förändringar som planeras göras? Vilka kundgrupper riskerar bli mest arga och vilka kommer inte att påverkas? Vad ska företaget använda för budskap mot de olika kundgrupperna?

Lösning

I projektet utgick vi hela tiden från kundens situation och anpassade våra erbjudanden för att kunna hitta så träffsäkra insikter som möjligt. Kunden behövde först hitta en segmenteringsmodell för att utröna var attitydskillnader finns och vilka målgrupper som är prioriterade att fokusera på. Därefter gjorde vi ett antal parallella aktiviteter för att maximera inhämtning av data och genomarbeta materialet ordentligt. Projektet avslutades med att testa budskap från tidigare kampanjer och våra nya rekommendationer för att kunna kvantifiera den nytta projektet skapat.

Kunden fick delresultat levererat löpande och slutresultatet gavs i en kombination av skriftlig rapport och muntlig dragning.

Det här projektet kombinerades våra erbjudanden

  • Segmenteringsutveckling & applicering
  • Varumärkes- & anseendeanalys
  • Kampanj & annonsmätning
  • Kvalitativa insikter
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_imageId')

säg hej

Sveavägen 20 111 57 Stockholm
070 371 85 97
info@axiominsight.se
Axiom Insight är en ny typ av byrå som bistår kunderna med att utforma budskap som mottagaren uppfattar, förstår och accepterar. Axioms spets är att ta reda på varför folk tycker som dom gör och därmed skapa en effektivare kommunikation. Genom att kombinera en rad olika metoder såväl kvalitativa metoder som djupintervjuer, fokusgrupper och webdiskussioner som olika kvantitativa metoder och analyser kan vi erbjuda våra kunder djupare förståelse för deras varumärke, kommunikation och målgrupper.
axiominsight.se