Logotype Kontakt
Integrerad års- och hållbarhetsrapport

BillerudKorsnäs

Finansiell rapportering

  • undefined
Nå en bredare publik och slå samman tre rapporter

Uppdraget

Integrerad års- och hållbarhetsredovisning för BillerudKorsnäs.

Utmaningen

När samarbetet inleddes 2016 var målsättningen tydlig: de tre publikationerna årsredovisning, årsöversikt och hållbarhetsredovisning, skulle bli en.

Lösningen

En integrerad rapport med ökad tillgänglighet. Under årens lopp har vi fortsatt vässa specifika delar, till exempel ansvarstagandet i värdekedjan. Målsättningen är att ge läsaren en transparent bild av utmaningar och möjligheter i arbetet mot uppsatta mål och ett tydligt uttalat syfte.

Resultatet

Vinnare av bästa design

Transparens, substans och pedagogik är viktiga ingredienser för att ett bolags historia ska upplevas som trovärdig. Genom god access till nyckelpersoner och ett högt engagemang har vi tillsammans stärkt berättelsen. Rapporten har tilldelats priset Bästa design i tävlingen Sveriges bästa årsredovisning.

säg hej

Birger Jarlsgatan 57B

113 56 Stockholm

010 212 20 00
info@springtimeintellecta.se
Springtime–Intellecta är en bred och stark kommunikationsbyrå. Vi är generalister med spetskompetens. Vi har strategisk kompetens, kreativ höjd och kraft att genomföra. Vår djupa kunskap om samhället gör att vi har en särskild förmåga att navigera i en komplex samtid. Och peka ut riktningen för framtiden. Vi tror på kommunikationens kraft att förändra. Vi tror att det med kraften också kommer ett ansvar, för oss och för våra kunder. Ett ansvar att agera öppet, ärligt – och för det goda samtalet. Tillsammans kan vi påverka vår samtid och framtid till det bättre.
springtimeintellecta.se