Logotype Kontakt
Logotype Kontakt

Våra byråer

En ledande grupp av kommunikations­byråer

H&H Group är partnerägt och rotad i nordiska värderingar med en internationell prägel.

500+

Begåvade medarbetare

18

Byråer

Digital B2B agency that connects hearts and minds

At Petra, we challenge traditional IT in global B2B. Our core is deep behavioral and technical expertise. We offer optimized web development and hosting processes together with enhanced lead and data management, to create customer experiences that continually connects.
petra.agency/en

Communication that moves people and drives sales

Pyramid hjälper internationella B2B-varumärken att lyckas genom att skapa varumärkes- och kommunikationsstrategier, samt kommunikation som berör människor och driver försäljning. Vi har ett långsiktigt varumärkesperspektiv i allt vi gör och varje insats bygger en tydlig position samtidigt som vi skapar effekt för våra kunder genom smarta marknadsföringslösningar.
pyramid.se

Strategic brand development and experience agency

Graal is a business-oriented brand agency, basing everything we do on insights and deep understanding of what drives human behavior. Using strategy, behavioral science, creativity and design, we build magical brand experiences that transform brands and the people who love them.
graal.agency/se

Vi vill göra världen till en bättre upplevelse

Vi gör research, ger råd, skapar och aktiverar idéer för att uppmuntra våra kunder att sikta högre och driva tillväxt. Vårt team på Nordic Morning är strategiskt lokaliserade över hela Norden för att tillgodose behoven hos vår växande nordiska kundbas, som inkluderar några av Europas största och mest spännande varumärken. Idag är vi en byrå, med tre kontor i Helsingfors, Stockholm och Malmö med 170 medarbetare.
nordicmorning.com

Strategisk kommunikation

Hallvarsson & Halvarsson är Sveriges ledande rådgivare inom strategisk kommunikation. Vi är experter på finansiell kommunikation, corporate communications, hållbarhet, public affairs och branding & design. Tillsammans med våra kunder skapar och försvarar vi viktiga värden för företag, organisationer och vårt samhälle. Med våra runt 70 konsulter samlar vi erfarenheter och kompetenser som möjliggör en unik förmåga att hantera de mest komplexa kommunikationsutmaningarna.
halvarsson.se

Den ledande digitala kommunikationsbyrån för noterade företag

Comprend är den ledande digitala kommunikationsbyrån för noterade företag, stora som små. Vi hjälper företag att lyckas genom att förstå och inspirera deras viktigaste intressenter. Tillsammans med våra kunder löser vi deras kommunikationsutmaningar med en kombination av företagskommunikation och digital kompetens. Våra erfarna och passionerade kollegor finns i Stockholm, London och överallt.
comprend.com

Strategisk kommunikationsbyrå med digital spets

Springtime–Intellecta är en bred och stark kommunikationsbyrå. Vi är generalister med spetskompetens. Vi har strategisk kompetens, kreativ höjd och kraft att genomföra. Vår djupa kunskap om samhället gör att vi har en särskild förmåga att navigera i en komplex samtid. Och peka ut riktningen för framtiden. Vi tror på kommunikationens kraft att förändra. Vi tror att det med kraften också kommer ett ansvar, för oss och för våra kunder. Ett ansvar att agera öppet, ärligt – och för det goda samtalet. Tillsammans kan vi påverka vår samtid och framtid till det bättre.
springtimeintellecta.se

Kreativ boutiquebyrå

Vi är specialiserade på oemotståndlig kreativitet som ger effekt. Vår förkärlek till kanaldynamiska lösningar, populärskultur, mångfald, samarbete och vårt förtjänat-först perspektiv är vad som förenar oss och skapar långsiktig framgång för våra kunder. Jung har korats till Årets Europeiska Konsumentbyrå och Årets Nordiska Byrå vid Sabre Awards och har flera gånger hamnat på Holmes Reports topplista över de fem mest kreativa PR-byråerna i världen.
jungrelations.com

Kommunikationsbyrå specialiserad på rörlig media

Creo är en kommunikationsbyrå specialiserad på rörlig media. Baserad i Sverige, verksam globalt. Vi drivs av att hjälpa våra kunder att nå och påverka sina målgrupper med hjärta och hjärna. Och av att ständigt utforska det rörliga mediet - för att sammanföra, engagera och inspirera. Vi arbetar med insikt och strategi, konceptutveckling och produktion. Våra verktyg är film, animeringar, interaktiva online events, direktsändningar och distributionslösningar med vår marknadsledande videoplattform Creo Media Manager. Våra strateger, kreatörer, tekniska experter och kommunikatörer är alla passionerade proffs. Vi vet att nyckeln till framgångsrika projekt är att vara en engagerad partner. Creo arbetar med ett sjuttiotal kunder: noterade och privata bolag, liksom organisationer och offentliga myndigheter
creo.se

Strategisk reklam- och kommunikationsbyrå

BerntzonBylund är en strategisk 360° reklam- och kommunikationsbyrå med ett starkt resultatfokus. Vi har ett långsiktigt varumärkesperspektiv i allt vi gör, där varje insats förstärker eller bygger en tydlig position, samtidigt som den skapar effekt. I våra uppdrag blandar vi visuell identitet, tonalitet, kreativitet, budskap och aktiviteter och vårt arbete är kanal- och plattformsoberoende med genomförande i reklam, PR och SoMe. Vår styrka ligger i att vi jobbar hela vägen från analys och strategi till genomförande. Vi har en hypotesdriven process och ett flexibelt arbetssätt där vi snabbt omvandlar strategi till aktivitet och förfinar och utvecklar koncept och idéer. Vi har egen produktionsavdelning, filmproduktion och webbproduktion. Allt för att kunna hålla en hög servicenivå och effektiva projekt.
berntzonbylund.se

En strategisk kommunikations­byrå

Identx är en strategisk kommunikations­byrå som arbetar utifrån övertygelsen att verklig affärsnytta skapas när vi börjar inifrån och bottnar i något sant. Med skarp analys, rätt strategi och kreativ höjd hjälper vi till att synliggöra det unika hos våra kunder och förändra och aktivera det som är viktigt – värderingar, strategiska plattformar och inte minst uppfattningar och attityder. När det ska kommuniceras på taktisk nivå tar vi fram engagerande innehåll och budskap som träffar rätt. Alltid med utgångspunkt i de övergripande strategierna och med ett starkare varumärke som mål.
identx.se

Nya perspektiv i en global värld som kontinuerligt förändras

Consilio arbetar med ledning och ägare till ledande multinationella företag. Vi erbjuder insikter, strategisk rådgivning och lokala kontakter som våra kunder behöver för att skapa värde och hantera risk i en global värld som kontinuerligt förändras. Vi värdesätter långa relationer och har konfidentialitet och professionell integritet som högsta prioritet.
consiliointernational.se

Involverande kommunikation - med medarbetarna i fokus

Involve Communication - Transform business by involving all the people. Involve Communication har över 20 års erfarenhet av att arbeta med internkommunikation, strategiaktivering, och lärande i många av Sveriges mest framgångsrika företag. Vår styrka är att vi kan ledar- och medarbetarkommunikation. Vi har gedigen erfarenhet av digitala arbetssätt, format, processer, metoder och kanaler och vi vet vad som fungerar för olika målgrupper, i olika typer av organisationer. Hos oss finns skickliga rådgivare, strateger, skribenter, kreatörer, graphic designers och utvecklare. Erbjudandet kombinerar rådgivning och konceptutveckling med digitala metoder o format för genomförande.
involve.com

En strategisk kommunikationsbyrå

Bysted är en strategisk kommunikationsbyrå som har ett humant förhållningssätt till all kommunikation. Vare sig det gäller en varumärkesstrategi, en kommunikationsstrategi, en visuell identitet, en digital kampanj, en årsredovisning eller en webbplats. Att alltid tänka långsiktigt och konceptuellt för att sedan aktivera. Strategiskt, konceptuellt, passionerat och personligt med andra ord.
bysted.se

DESIGNING CHANGE FOR ORGANISATIONS

Vi öppnar upp för bättre affärsbeslut baserade på ett användar- och kundperspektiv. Genom väl beprövade metoder förenklar vi komplexitet och ökar träffsäkerheten på transformation. Vi vet att det finns en stor efterfrågan på att med extern hjälp utveckla organisationers egen innovations-, hållbarhets- och kundcentreringskultur för att möta morgondagens affärer.
savvysthlm.com

Brand Experience

Wonderland är en kreativ eventbyrå som stärker varumärken, relationer och affärsmässiga resultat. Vi arbetar med att skapa bästa möjliga upplevelse av våra uppdragsgivares varumärken och skapa ett tydligt engagemang hos målgruppen. Vi kallar det Brand Experience & Brand Engagement. Vi jobbar hela vägen från strategi och idé, till produktion och genomförande. Vi arbetar idag med en bred kundbas med uppdrag inom B2B, B2E och B2C, där inget uppdrag är för stort eller för litet för oss. Vårt fokus är att jobba med upplevelser som gör skillnad. Oavsett om det sker live eller digitalt.
wonderlandevent.se

Budskap som mottagaren uppfattar, förstår och accepterar

Axiom Insight är en ny typ av byrå som bistår kunderna med att utforma budskap som mottagaren uppfattar, förstår och accepterar. Axioms spets är att ta reda på varför folk tycker som dom gör och därmed skapa en effektivare kommunikation. Genom att kombinera en rad olika metoder såväl kvalitativa metoder som djupintervjuer, fokusgrupper och webdiskussioner som olika kvantitativa metoder och analyser kan vi erbjuda våra kunder djupare förståelse för deras varumärke, kommunikation och målgrupper.
axiominsight.se

Much more than just perfectly retouched images

Mods is widely regarded as one of the leading retouching and prepress agencies in the world. We’re good because we love what we do – from retouching to animations and digital imaging.
mods.se