Hallvarsson & Halvarsson AB har sedan 2008 varit en del av King Worldwide. Nu blir bolaget återigen partnerägt.

Hallvarsson & Halvarsson AB har sedan 2008 varit en del av King Worldwide. Under den tiden har vi fortsatt att stärka bolagets position som ledande kommunikationsrådgivare i Norden. Vi har också framgångsrikt lanserat KW Digital som idag är ledande inom Digital Corporate Communications i Europa med uppdragsgivare i mer än tio länder. Nu blir bolaget återigen partnerägt.

Vi är verkligen glada över att köpa tillbaka företaget som vi har växt mer än 30 procent under de fem senaste åren. Vi är en grupp mycket motiverade partners och medarbetare som med stor entusiasm ser fram emot att ta våra verksamheter in i en ny spännande fas.
— Martin Petersson, VD H&H Group
KW Digital verkar i frontlinjen för att hantera publika företags digitala omvandling av sin kommunikationsstrategi. Vi kommer att fortsätta expandera för att möta den starka efterfrågan på våra tjänster.
— Staffan Lindgren, Managing Partner KW Digital
Vi är stolta över att nu få vara med om ett nytt kapitel i bolagets historia och ser fram emot att tillsammans med alla duktiga kollegor sträva mot nya spännande mål
— Staffan Lindgren Managing Partner KW DIgital, Anders Halvarsson och Mats Hallvarsson som grundade företaget för snart 20 år sedan