IMG_7733.jpg
IMG_7733.jpg
IMG_7733.jpg
IMG_7733.jpg

Ökar kraften


SCROLL DOWN

Ökar kraften


H&H Group ökar kraften i entreprenörsdrivna kommunikationsföretag

H&H Group äger och utvecklar kommunikationsbyråer med ambitioner om marknadsledarskap. Gruppen stödjer sina byråer med ägarkompetens, nätverk och kapital för full utväxling på den gemensamma potentialen. Vi är partnerägda, ett dynamiskt och flexibelt alternativ för entreprenörer som vill fortsätta vara entreprenörer.

IMG_7733.jpg

Vi utvecklar människor och idéer


Vi utvecklar människor och idéer


Vi utvecklar människor och idéer inom kommunikation för krävande kunder

Gruppen och dess ägare har djupa rötter inom kommunikation. Drivkrafterna är nyfikenhet och lust att skapa nytta för krävande kunder. Tillsammans erbjuder vi resurser och inspiration för de främsta experterna, kreatörerna och de bästa talangerna i vår bransch. Storlek ger kraft att kombinera bredd och djup med intellektuell och kreativ mångfald.

IMG_7733.jpg

Tillväxt ger energi, dynamik och resurser


Tillväxt ger energi, dynamik och resurser


Tillväxt ger energi, dynamik och resurser för utveckling och långsiktighet

Tillväxt är till för att utveckla och utmana alla medarbetare genom att tillföra energi, nya influenser och kompetenser.  Vi växer organiskt och genom förvärv och har en öppen strategi för hanteringen av våra byråers starka varumärken. Tillväxt ska ske under kostnadsdisciplin som ger lönsamhet för mer resurser och långsiktig stabilitet.